top of page

Låt oss hjälpa ditt team

Vi erbjuder dig utbildningar inom försäljning, marknadsföring, projektledning, analys av potential samt stöd vid de årliga utvecklingssamtalen. Vi rekommenderar även följande utbildningsmoduler i ledarskap:
Image by Nadir sYzYgY

Inflytande och utstrålning

Översikt

Vi föreslår en utbildningsmodul i vilken du som ledare utvecklar ditt inflytande och din utstrålning. Som ledare stärker du:

 • din förmåga att använda ditt inflytande till nytta för ditt team och nå framgångsrika resultat

 • din förmåga att leda människor 

 • din positiva inverkan på andra 

Format

 • Hybrid: 2 dagars på plats, 1 timmes uppföljningswebinar

 • Online: 4 x 2,5-timmars sessioner, fördelade på fyra veckor (en dag i veckan, 2,5 timmar per dag)

Pris

 • Hybrid: 3000,00 € + moms

 • Detta pris gäller för en gruppstorlek på upp till 10 personer. (150,00 € tillkommer per extra person och per dag)

 • Online: 2000,00€+ moms

Datum

Enligt överenskommelse

För vem?

 • Alla ledare

Image by Icons8 Team

Tydlig kommunikation

Översikt

Eftersom det kan vara svårt att kommunicera... är det viktigt att vi gör det tydligt. I den här utbildningsmodulen lär du dig:

 • att uttrycka dig så att det du menar blir det som andra uppfattar, alltid.

 • att ge och ta emot konstruktiv feedback och förbättra ditt teams resultat.

 • att förbättra din övertalningsförmåga och dina förhandlings- och försäljningskunskaper

 • att spendera din tid på påverkande frågor snarare än på onödiga konflikter och missförstånd

Format

 • Hybrid: 2 dagar på plats, 1 timmes uppföljningswebinar

 • Online: 4 x 2,5-timmars sessioner, fördelade på fyra veckor (en dag i veckan, 2,5 timmar per dag)

Pris

 • Hybrid: 3000,00 € + moms

 • Detta pris gäller för en gruppstorlek på upp till 10 personer. (150,00 € tillkommer per extra person och per dag)

 • Online: 2000,00€+ moms

Datum

Enligt överenskommelse

För vem?

 • Alla 

Image by Tyler Nix

Kulturella skillnader

Översikt

Dina kunder är internationella, dina leverantörer är globala, du arbetar i andra länder. Vi tillhandahåller utbildningar som klarar av att tillgodose de mångkulturella dimensionerna.

Format

 • Hybrid: 2 dagar på plats, 1 timmes uppföljningswebinar

 • Online: 4 x 2,5-timmars sessioner, fördelade på fyra veckor (en dag i veckan, 2,5 timmar per dag)

Pris

 • Hybrid: 3000,00 € + moms

 • Detta pris gäller för en gruppstorlek på upp till 10 personer. (150,00 € tillkommer per extra person och per dag)

 • Online: 2000,00€+ moms

Datum

Enligt överenskommelse

För vem?

 • Alla som hanterar den färgglada utmaningen att hantera mångkulturella team.

Support Group

Hjälp ditt team att prestera

Översikt

Det här är en praktiskt inriktad utbildningsmodul där vi lär oss använda kraftfulla coachingverktyg och metoder. Dessa metoder hjälper oss att komma förbi begränsande uppfattningar och beteenden. Du kan frigöra alla teammedlemmars fulla potential.

Format

 • Hybrid: 2 dagar på plats, 1 timmes uppföljningswebinar

 • Online: 4 x 2,5-timmars sessioner, fördelade på fyra veckor (en dag i veckan, 2,5 timmar per dag)

Pris

 • Hybrid: 3000,00 € + moms

 • Detta pris gäller för en gruppstorlek på upp till 10 personer. (150,00 € tillkommer per extra person och per dag)

 • Online: 2000,00€+ moms

Datum

Enligt överenskommelse.

För vem?

 • Teamledare och teammedlemmar som vill växa tillsammans

blob4.jpeg

Kreativt ledarskap

Översikt

Du upptäcker kraften i att använda en metafor för att förmedla ett budskap eller för att komma förbi ett hinder.

Du experimenterar med berättande och visualisering och ser hur detta har en stark inverkan på hur du leder dig själv och andra.

Du får tillgång till nya resurser då du för ett ögonblick stänger av det rationella tänkandet.

Format

 • Hybrid: 2 dagar på plats, 1 timmes uppföljningswebinar

 • Online: 4 x 2,5-timmars sessioner, fördelade på fyra veckor (en dag i veckan, 2,5 timmar per dag)

Pris

 • Hybrid: 3000,00 € + moms

 • Detta pris gäller för en gruppstorlek på upp till 10 personer. (150,00 € tillkommer per extra person och per dag)

 • Online: 2000,00€+ moms

Datum

Enligt överenskommelse

För vem?

 • För alla ledare

bottom of page